Privacy Beleid

Privacy Beleid van TuinMagie

TuinMagie is er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze plicht en verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In dit privacy beleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Met deze informatie weet je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van TuinMagie. TuinMagie is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

TuinMagie respecteert de privacy van jou als gebruiker van de site. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

De persoonsgegevens die wij verwerken

TuinMagie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- De (voornaam) en achternaam
- De adresgegevens
- Het telefoonnummer
- Het e-mailadres
- Het bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op die manier wordt voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@tuinmagie.com, dan verwijderen wij dit per omgaande uit ons bestand.

Het doel en de grondslag waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

TuinMagie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van e-mails, nieuwsbrieven, het verlenen van toegang aan online platforms van derden, welke wij gebruiken voor onze dienstverlening
– Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– TuinMagie verwerkt ook de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TuinMagie neemt géén besluiten over zaken die gevolgen voor personen kunnen hebben, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TuinMagie) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TuinMagie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Het delen van persoonsgegevens met derden

TuinMagie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. TuinMagie zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TuinMagie is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TuinMagie en heb je het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in ons bestand hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@tuinmagie.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

TuinMagie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en/of vergelijkbare technieken, waar wij gebruik van maken

TuinMagie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TuinMagie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Onze website gebruikt Google Analytics en vergelijkbare websiteanalyse-tools. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze gegevens om bezoekstatistieken over onze website te maken en de werking van de website te verbeteren.

De website van TuinMagie gebruikt daarnaast de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s je op onze website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van TuinMagie te zien krijgt en dat onze advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij jou online beter bedienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TuinMagie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@tuinmagie.com.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

TuinMagie

Singelstraat 72
6828 JZ  Arnhem
support@tuinmagie.com

Opgemaakt december 2023

>