TUINreis met tuinMAGIE

Bijzondere Tuinen- en Sfeerreis

België en Noord-Frankrijk 

5 dagen exclusief genieten 

3 - 7 juni 2024Productvoorwaarden – Algemene voorwaarden – Informatie 

Tuinenreis België – Noord-Frankrijk


In dit schrijven zijn de rechten en de plichten van de Verkoper en de Klant vastgesteld.

De Verkoper: TuinMagie

De Klant: de deelnemer aan de tuinreis


Beschrijving Product/Dienst:

Een georganiseerde Tuinenreis naar België en Noord-Frankrijk.

Opstapplaats Arnhem.

Vervoer per Touringcar. Een erkend extern touringcarorganisatie verzorgd het vervoer.

Het reisprogramma: Watertuinen van Annevoie, Les Hortillonnages, Tuinen Henri le Sidaner,

Tuinen van Claude Monet in Giverny, Jardins d’Etretat, Arboretum en Tuinen Gent, Stadsrondvaart Gent.

(Het programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)


De prijs (de reissom) en betalingsvoorwaarden:

De reissom bedraagt € 850 per persoon, op basis van een boeking voor 2 personen.

De reissom omvat:

>   de reisorganisatie

>   het vervoer per touringcar

>   de te bezoeken tuinen

>   de overnachtingen inclusief ontbijt

>   stadsrondvaart Gent


De volledige reissom dient voorafgaand aan de reis betaald te worden per bankoverschrijving.

De uitgaven tijdens de reis door Klant van persoonlijke aard, plus de uitgaven voor lunch en diner zijn voor eigen rekening. Uitgaven van persoonlijk aard vallen buiten de verantwoordelijkheid van TuinMagie.


Boekingskosten

TuinMagie rekent € 20,- administratiekosten per boeking.


De reis boeken

Uw boeking is direct bindend en kan na uw (digitale) ondertekening of het versturen van de boekingsbevestiging per e-mail niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Het wettelijk herroepingsrecht is niet van toepassing op reizen, en ook niet op deze reis van TuinMagie.

De reis, waarvan de datum en periode is vastgelegd bij het sluiten van de overeenkomst / boeking,

is uitgezonderd van herroepingsrecht.


Hoofdelijk aansprakelijk

De persoon die als hoofdboeker staat geregistreerd, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de medereizigers waarvoor de hoofdboeker de reis boekt. Alleen de hoofdboeker kan wijzigingen in de boeking maken en annuleringen doorgeven. TuinMagie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verrekening van de kosten tussen de deelnemers.


Contact bij calamiteiten

We vragen u om bij het boeken uw mobiele telefoonnummer door te geven. Zo kunnen we u in geval van calamiteiten vlak voor vertrek of tijdens de reis snel bereiken. Als u geen mobiel telefoonnummer doorgeeft of u uw telefoon niet opneemt is dit geheel voor eigen risico.


Levering dienst

Het voldoen van de volledige reissom geeft recht aan Klant deel te nemen aan de tuinreis.

Klant dient 15 minuten voor het tijdstip van vertrek aanwezig te zijn op de Opstapplaats in Arnhem.

Indien Klant niet tijdig op de Opstapplaats in Arnhem is, vervalt deelname aan tuinreis.

Indien Klant in gebreke is door niet tijdig verschijnen bij de Opstapplaats in Arnhem, geeft dit Klant geen recht op teruggave van de betaalde reissom.


Retourbeleid

De tuinreis is van 3 – 7 juni 2024. Met het voldoen van de reissom door Klant, verplicht Klant zich tot deelnemen aan de tuinreis. Het niet deelnemen of niet komen opdagen door Klant, heeft geen retourneren (=terugbetaling) van reissom tot gevolg.


Annulering

Mocht u onverhoopt uw reis moeten annuleren, dan berekenen wij conform de ANVR Consumentenvoorwaarden de volgende kosten:

Tot de 42e dag voor vertrek:                          15%

Vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek:            35%

Vanaf 28 tot 21 dagen voor vertrek :           40%

Vanaf 21 tot 14 dagen voor vertrek:            50%

Vanaf 14 tot 5 dagen voor vertrek:              75%

Vanaf 5 tot 1 dagen voor vertrek:                 90%

Op de vertrekdag of later:                             100%

(Buiten kantoortijden wordt altijd de volgende dag berekend)

Indien u over een annuleringsverzekering beschikt kunt u zich tot hen wenden voor de annuleringskosten (op basis van een geldige reden).


Garantie

De garantie voor de organisatie van de tuinreis is een inspanningsverplichting van TuinMagie en de vervoerder. TuinMagie en de vervoerder bieden de Klant een zo aangenaam mogelijke reiservaring. TuinMagie is niet verantwoordelijk voor de staat van de tuinen die bezocht worden.

Indien tijdens de reis door overmacht een wijziging van het aangekondigde programma aan de orde is, wordt indien mogelijk voor een vervangende invulling gezorgd. TuinMagie streeft naar een passende vervangende invulling. TuinMagie kan echter het geen vervangende invulling garanderen.

TuinMagie en vervoerder streven naar optimaal reizen. Oponthoud door verkeersongemak en files vallen buiten de verantwoordelijkheid van de vervoerder en TuinMagie. Enige vorm van verkeersongemak heeft nimmer een financiële vergoeding, tegemoetkoming of terugbetaling van de reissom voor Klant tot gevolg.


Minimum deelname en vertrekgarantie

TuinMagie behoudt zich het recht de reis niet door te laten gaan.

Indien de reis vanwege te weinig aanmeldingen niet doorgaat, dan informeren wij de Klant hierover en ontvangt Klant de betaalde reissom retour.


Aansprakelijkheid en beperkingen

TuinMagie biedt de Klant een zo aangenaam mogelijke reiservaring, vanaf het aanmelden en voldoen van de Reissom, tot en met het afscheid nemen na afloop van de reis.  

TuinMagie is niet aansprakelijk voor persoonlijke aangelegenheden van de deelnemer. TuinMagie helpt Klant waar mogelijk de reis zo prettig mogelijk te laten verlopen. Persoonlijke zaken van Klant tijdens de reis, vallen buiten de verantwoordelijkheid van TuinMagie.

 

Privacy beleid

TuinMagie hanteert het volgende Privacy beleid. Zie https://tuinmagie.com/privacy-policy/


Informatieplicht

U dient TuinMagie te informeren over uw lichamelijk en/of geestelijke toestand als dit kan leiden tot hinder, risico’s of gevaar voor uzelf of uw medereizigers.


Geld terug garantie

TuinMagie begrijpt dat u zekerheid wilt in deze tijd. U bent er bij TuinMagie van verzekerd dat u uw al gedane betaling ontvangt wanneer TuinMagie de reis annuleert.


Verzekering

We raden u aan om voor de reis een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Controleer vooraf goed welke voorwaarden er bij de verzekering van toepassing zijn en welke kosten wel en niet gedekt worden.


Grensdocumenten

Voor de reis dient u in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (een paspoort of identiteitskaart).

Een identiteitskaart volstaat. U dient er zelf voor te zorgen dat u over de juiste documenten beschikt.


Bagage en naamlabel

Per deelnemer mag u één tas/koffer ruimbagage van maximaal 20 kg en één stuk handbagage meenemen. Indien u kleine tassen meeneemt, raden wij u aan deze mee te nemen in de touringcar en in het bagagevak boven u te leggen of onder uw stoel. Zorg dat de tas/koffer die in het bagageruim komt is voorzien van een duidelijk naamlabel met uw

NAW-gegevens en telefoonnummer. 


Speciale wensen en voorkeuren

Indien u bepaalde wensen heeft tijdens uw reis, dan dient u dit schriftelijk vooraf aan ons door te geven. U kunt hierbij denken aan dieetwensen, allergieën of kamerwensen. TuinMagie doet zijn uiterste best om rekening te houden met uw wensen. We zijn hierin veelal afhankelijk van de accommodatie en andere derden.

Wij kunnen niet 100% garanderen dat uw wens wordt gerealiseerd. Het is mogelijk dat meerkosten worden gerekend.

Voorkeuren op medische gronden zullen we proberen tegemoet te komen. Houdt er in dit geval rekening mee dat er een medische verklaring gevraagd kan worden.

Bij de locaties waar de lunch en diner wordt gebruikt dient uzelf uw wensen bij uw bestelling door te geven.


Slecht ter been

Op deze tuinreis is een zekere mobiliteit vereist. Houdt er rekening mee dat u in staat dient te zijn om zelfstandig in en uit de bus te stappen. In veel tuinen zijn kiezelpaden, graspaden, trappen en andere ongelijke ondergronden die niet altijd rollator- of rolstoelvriendelijk zijn. Indien u afhankelijk bent van een rollator of rolstoel, dan raden we u aan een medereiziger mee te nemen. Het is alleen mogelijk om een rollator of opklapbare rolstoel mee te nemen wanneer u dit bij het boeken heeft doorgegeven. U of uw medereiziger dienen in staat te zijn om deze zelfstandig in en uit het bagagevak te halen.


Alleen reizen

Bij het boeken kunt u aangeven dat u graag een eenpersoonskamer wenst. Het aantal eenpersoonskamers is vaak beperkt. U dient ervan uit te gaan dat u een eenpersoonskamer krijgt. Individuele reizigers zullen nooit bij elkaar op de kamer geplaatst worden. Indien u een kamer wilt delen, dient u zelf een kamergenoot aan te dragen.


Klachten

Indien u niet tevreden bent, dient u dit ter plaatse aan te geven. Wij verzoeken u vriendelijk om de punten waar u ontevreden over bent direct te melden bij de organisatie ( TuinMagie en/of de buschauffeur).

Ontevredenheden over het hotel dient u eerst met de hotelbeheerder op te lossen. Lukt dit niet binnen een redelijke termijn, vraag dan de organisatie van TuinMagie om hierin te bemiddelen.

Klachten kunt u het beste ter plaatse aangeven zodat er direct naar een oplossing kan worden gezocht. Klachten die niet tijdens de reis zijn gemeld, kunnen we dan alleen ter kennisname aannemen.


Calamiteiten

In geval van calamiteiten tijdens de reis, is TuinMagie uitgesloten van enige vorm van verantwoordelijkheid. Klant reist op eigen risico. Bij calamiteiten die gevolgen hebben voor de Klant en op het reisgenot, het voortijdig moeten annuleren of wijzigen van de reis, het wijzigen van het programma, of een anderszins mogelijk nadelig effect voor de Klant, is TuinMagie geheel uitgesloten van financiële gevolgen en of het terugbetalen van de gehele of een deel van de reissom aan Klant.

Indien er een calamiteit is tijdens de reis, stellen de vervoerder en TuinMagie een redelijke oplossing of alternatief voor om de reis op een goed mogelijk manier te hervatten of af te sluiten.


Geschillen oplossen

Op alle producten en diensten van TuinMagie en op deze algemene en productvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bij een eventueel geschil zullen partijen zich inspannen om in onderling overleg een passende oplossing te vinden. Als dat niet lukt, is voor de geschillenbeslechting bevoegd de rechter in het arrondissement waar TuinMagie is gevestigd.


Wijzigingen van de productvoorwaarden

TuinMagie behoudt zich het recht om wijzigingen aanbrengen in het programma. Klant wordt daarvan op de hoogte gesteld, indien dit direct invloed heeft voor Klant.


TuinMagie:

De eenmanszaak van Wim Paul van der Ploeg, gevestigd te Arnhem, KvK 09117765


Versie januari 2024 TuinMagie         Email: team@tuinmagie.com


Er is een wereld te ontdekken.

>